Cultură, Evenimente

Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis

APEL LA CONTRIBUȚII

 

Stimate domnule Bogdan PAPACOSTEA,

În momentul de față am în pregătire un volum colectiv dedicat șederii la Tomis a poetului Publius Ovidius Naso / Ovidiu, care ar urma a fi publicat, la o editură prestigioasă din România, în 2017, pentru a marca împlinirea a 2.000 de ani de la moartea acestuia.

Volumul respectiv, Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, va conține texte reprezentative inedite despre Ovidiu, în diferite formate și stilistici (texte literare, studii culturale, studii critice, analize de text, eseuri etc), semnate de specialiști/exegeți ai operei Poetului și de oameni de cultură omologați/validați în comunitatea culturală tomitană și/sau în plan național. Prefața va fi semnată de către o personalitate a vieții culturale românești.

Acest volum poate fi văzut deopotrivă ca un semn de omagiu al comunității culturale tomitane / naționale față de Poetul Ovidiu și ca o contribuție analitică la opera acestuia scrisă la Pontus Euxin (volum de exegeză).

Coordonatorul volumului, dr. Dorin POPESCU, lansează, cu această ocazie, un apel la contribuții pentru oamenii de cultură din Constanța (specialiști în opera lui Ovidiu, scriitori, istorici, arheologi, critici literari, oameni de cultură etc), pe care vă rog să îl semnalați în paginile prestigioasei platforme GAZETA DE CONSTANȚA (www.gzt.ro ).

Vor fi transmise, de către coordonatorul volumului, și solicitări individuale de contribuții oamenilor de cultură din Constanța, însă sprijinul presei locale este esențial în promovarea proiectului editorial, astfel încât acesta să fie accesibil întregii comunități culturale locale, ai cărei reprezentanți pot participa cu texte la volumul colectiv menționat.

Textele, redactate/procesate în Word, font Times New Roman (12 pt, spaţierea dintre rânduri 1, numărul de cuvinte recomandat 5000 – 7000), ar urma a fi trimise pe adresa de e-mail ovidiutomis2000@yahoo.com, până la 30 aprilie 2017. Textele vor fi selectate de Dorin POPESCU, în calitate de coordonator al volumului (în anexe veți găsi o scurtă biografie a acestuia, precum și sumare referințe critice).

Totodată, autorii vor transmite, până la aceeași dată, 30 aprilie a.c,, o scurtă biografie, de 15-20 rânduri, însoțită de o fotografie (biografiile autorilor vor fi publicate la finalul cărții).

Costurile publicării volumului va fi asigurate integral de către coordonatorul acestuia.

Vor fi apreciate în mod deosebit eventuale comentarii și recomandări ce pot spori calitatea  acestui demers editorial.

Vă prezint, în anexă, o scurtă descriere / motivație a lansării acestui proiect editorial.

 

Cu deosebit respect,

 

Dr. Dorin POPESCU

 

Anexa:

Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis

  • Schiță / Proiect –

 

În anul 17 d.Hr, potrivit celei mai credibile versiuni (teză acreditată de Cronica lui Heronim, susținută de marea majoritate a exegeților), Publius Ovidius Naso, poetul latin relegat la Tomis, s-ar fi stins din viață.

Povestea anilor săi de exil la Pontus Euxin, întreținută de mituri și narații, fabule și texte alegorice privind episoadele simptomatice ale vieții și morții sale la Tomis (relația sa cu sciții barbari, poemele pierdute în limba indigenă, mormântul încă neidentificat etc), nu contenește să genereze legende, să adâncească mistere, să producă semne. Dincolo de disputele fratricide privind anul morții lui Ovidiu (care nu se vor clarifica rapid), este cert că avem nevoie de un proiect editorial (și nu numai) semnificativ, de anvergură națională, care să marcheze împlinirea a 2.000 de ani de la moartea singurului mare poet al Tomisului. Absența unui proiect generos de acest gen ar oferi Poetului o tristă și târzie confirmare a stânjenitoarei sale premoniții de odinioară  – Voi muri neplâns de nimeni pe acest pământ barbar…

Din această perspectivă, barbarii au obligația morală de a se răzbuna pe această premoniție. De a se răzbuna pe Ovidiu. De a răzbuna anii săi triști de la Tomis.

De exemplu, cu un volum omagial colectiv, cu titlul/tema Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, care ar urma a fi publicat în acest an, 2017, anul comemorării a două milenii de la moartea Poetului.

Volumul va conține texte dedicate lui Ovidiu (studii critice, articole științifice, eseuri, texte literare – scrisori, confesiuni etc.). semnate de exegeți și de către (alte) personalități ale vieții culturale (scriitori, critici literari, istorici/muzeografi, jurnaliști etc), din Tomis și din restul țării.

Dincolo de natura fatal selectivă a textelor (va fi obligatorie inserarea unor texte inedite despre Ovidiu, semnate de nume omologate d.p.d.v. cultural, la Tomis și/sau în spațiul culturii române), publicarea acestui volum reprezintă un minim și modest omagiu pe care comunitatea culturală de la Tomis (și, prin extensie, comunitatea culturală românească) îl aduce Poetului Ovidiu, în absența unui Program cultural comemorativ ce ar fi trebuit să însoțească, în România, împlinirea a două milenii de la moartea sa.

Volumul va fi prefațat de către o personalitate a culturii române, va fi îngrijit de către Dorin Popescu și va fi publicat în 2017 la o editură prestigioasă din România. Textele autorilor interesați de acest proiect ar urma a fi transmise (prin e-mail, ovidiutomis2000@yahoo.com) coordonatorului volumului, Dorin Popescu, până la data de 30 aprilie 2017, iar costurile publicării cărții, precum și responsabilitatea privind calitatea proiectului, revin în întregime acestuia.

 

 

Despre Autor:

S-a născut la Tufeni, județul Olt, la 18 aprilie 1970, într-o familie de dascăli. Este fost diplomat (cu misiuni diplomatice efectuate în Serviciul Exterior al Ministerului Afacerilor Externe al României – la Moscova, Cernăuți și Sarajevo), analist politic. eseist, critic literar și cadru universitar (lector la Universitatea Andrei Șaguna Constanța, Facultatea de Științele Comunicării și Științe Politice, unde a predat cursuri din ariile curriculare Comunicare și Relații Internaționale). A absolvit Academia Navală Mircea cel Bătrân și Facultatea de Litere și Teologie a Universității Ovidius din Constanța (profilul Litere, specializarea Limba Română – Limba Latină) și este doctor în Filologie, din 2012, cu teza Paradigma constituirii discursului literar la Constantin Noica (conducător de doctorat: prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava; primul conducător de doctorat, la Universitatea din București, a fost Marin Mincu). Este autorul cărții Noica. Bătălia continuă (Editura Ideea Europeană, București, 2013, debut în volum) și al volumului Figuri ale textului anteic (antologie de eseuri, texte critice, articole, publicată la aceeași editură, 2016). A publicat peste 100 de lucrări, studii, eseuri, recenzii, articole tematice, în diferite reviste culturale și științifice din România şi din străinătate și peste 25 de lucrări științifice în domeniul teoriei și criticii literare, este coautor de programe tematice şi cursuri universitare în domeniul relaţiilor publice si al istoriei şi discursului presei româneşti, la Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa și deține premii naţionale de eseu şi critică literară (premii ale revistelor Timpul, Contrapunct, Dacia Literară, Marele Premiu pentru critică literară și eseu al Asociației Scriitorilor din Iași etc). A fost membru al Cenaclului de Marți din Constanța și al Cenaclului Mihail Sadoveanu. A lucrat ca jurnalist în presa locală (Constanța) și națională, scrisă și audio-vizuală. În prezent, publică periodic articole de geopolitică în presa centrală (www.contributors.ro) și locală (www.gzt.ro), precum și studii culturale, în publicațiile de profil. Principalele sale preocupări sunt legate de eseistică, politică externă, studii politice, studii culturale, istoria culturii, critică literară etc. Este căsătorit (soția, Dorina, este româncă din Cernăuți) și are trei copii (Gloria, Alexandru, Ștefan).

Lasă un comentariu