Civica

Ce aprobă sau resping consilierii locali din Constanța în ședința lunii august

„CONVOCATOR în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 25 august 2017, ora 13.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.07.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Baba Novac – Etapa I: aleea Vâscului, strada Breaza, strada Crasna, strada Prislop, strada Alexandru Șteflea, strada Horia Grigorescu – tronson 2, strada Govora – tronson 2, strada Arnota, precum și a indicatorilor tehnico-economici”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 188/2017 privind statul de funcții și a organigramei din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194/2016 privind constituirea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, inițiatori Secărea George și Maria, Secărea Marioara;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru loturile adiacente str. Alexandria până la intersecția cu str. Madrid, inițiator Maticiuc Ion;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unui teren situat în municipiul Constanța, str. Tineretului nr. 23;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1109 mp situat în Constanța, șoseaua Mangaliei – zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaș de cult;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.76/31.03.2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău”

Despre Autor:

este o platformă de opinii.

Lasă un comentariu