Civica

Recifele artificiale, o necesitate în Marea Neagră

Miercuri, 10 decembrie 2014, de la ora 09.00, va avea loc la Hotel Ibis, o dezbatere publică, parte componentă a proiectului “Research and REstoration of the Essential Filter of the Sea – REEFS”, proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul
Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013.

Scopul întâlnirii este acela de a oferi o privire de ansamblu asupra rezultatelor proiectelor până în momentul de față, problemele întâmpinate, dar și prezentarea unor exemple de bună practică la nivel mondial. Cu acest prilej, se urmărește creșterea gradului de conștientizare a factorilor locali interesați cu privire la potențiale riscuri și oportunități pentru un management al pescuitului durabil.
Dezbaterea va fi susţinută de Mihaela Cândea, director executiv ONG Mare Nostrum şi de Petko Tzvetkov, manager de proiect din partea Fundaţiei Bulgare pentru Biodiversitate, beneficiarul proiectului.

Instituţiile implicate în implementarea acestui proiect sunt: Bulgarian Biodiversity Foundation, ILIA State University din Tbilisi, ONG Mare Nostrum din Constanţa, partenerul gazdă, Karadeniz Technical University din Trabzon şi Odessa Branch of
the Institute for Biology of Southern Seas (OBIBSS).

Activităţile, din cadrul acesti proiect, presupun amplasarea şi monitorizarea unor recife artificiale, realizarea unor planuri de acţiune şi adoptarea unor măsuri interne de sporire a resurselor marine, dezvoltarea durabilă a pescuitului în Marea Neagră.

În anii precedenţi au avut loc primele întâlniri în cadrul cărora s-au pus bazele planului de acţiune, axându-ne în principale pe aspectele juridice. De asemenea, au fost stabilite formele şi dimensiunile recifelor, dar şi materialul din care acestea vor fi confecţionate.

Scopul proiectului este conştientizarea, înţelegerea şi responsabilizarea faţă de problemele din zona marină, inclusiv activitatea umană şi efectele ei. De asemenea, se urmăreşte stabilirea pe termen lung a unei platforme de parteneriat pentru cercetare ştiinţifică, tehnică, administrativă, precum şi promovarea activităţilor de conştientizare în favoarea practicilor de amplasare a recifelor artificiale ca modalitatea de restaurare a ecosistemului Mării Negre.

„Research and REstoration of the Essential Filters of the Sea (REEFS)” este un proiect – pilot internaţional axat pe cercetarea ştiinţifică a impactului recifelor artificiale asupra mediului marin din Marea Neagră. Bugetul total este de 627 650 EURO, din care suma oferită de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 este de 564 885 EURO.

Despre Autor:

Gazeta de Constanța

este o platformă de opinii.

Lasă un comentariu