Constanţa Noastră

Aici sunt banii dumneavoastră!

Am parcurs proiectul de buget pe anul 2016, în oglindă cu cel aferent anului 2015 (fără rectificări).

În primul rând, anumite venituri se majorează cu peste 4.000.000 euro. Bun, diferența în plus ar putea fi explicată printr-o mai bună colectare a taxelor și impozitelor dar…mai plauzibilă este creșterea acestora.

De pildă, capitolul venituri din „Impozite și taxe pe proprietate” pe anul 2015 (99.824.000 lei – 22.687.000 euro) este inferior celui proiectat pentru anul 2016 (108.980.000 lei – 24.768.000 euro).

Cresc veniturile din impozitele pe clădiri pentru persoanele fizice de la 24.000.000 lei (5.545.000 euro), la 28.500.000 lei (6.477.000 euro), precum și cele din impozitele pe terenuri pentru persoanele fizice de la 4.040.000 lei (918.000 euro), la 7.000.000 de lei (1.590.000 euro), dar și cele din impozitele pe terenuri pentru persoanele juridice de la 7.200.000 lei (1.636.000 euro), la 13.000.000 de lei (2.954.000 euro, aproape dublu).

La rândul său, capitolul venituri din „Impozite și taxe pe bunuri și servicii“ înregistrează o majorare de la 194.682.000 lei (44.245.000 euro) în anul 2015, la 196.289.000 lei (44.611.000 euro) în 2016. Da, per global nu explodează, dar vorbim despre o creștere semnificativă a secțiunii venituri din „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități” de la 2.718.000 lei (617.000 euro), la 4.841.000 lei (1.100.000 euro).

Cea mai consistentă majorare se înregistrează la capitolul venituri din „Alte impozite și taxe fiscale”, de la 520.000 lei (118.000 euro), la 9.450.000 lei (2.147.000 euro). Da, ați citit bine: de aproximativ 20 de ori mai mult!

Dacă veniturile mai sus menționate cresc ca urmare a majorării taxelor și impozitelor locale, atunci Primăria și SPIT-ul trebuie să justifice fiecare majorare și nu se ascundă în spatele Codului Fiscal, că nu ține. O simplă lectură a Codului Fiscal și a proiectelor de taxe și impozite pe anii 2015 și 2016 arată că modul cum se modifică acestea se află la latitudinea administrației locale.

Trecem de la venituri, la cheltuieli.

În primul rând, sare în ochi diferența dintre cheltuielile proiectate (768.213.000 lei – 174.593.000 euro) și veniturile estimate (583.213.000 lei – 132.548.000 euro). Observăm o diferență în minus de vreo 40.000.000 euro care trebuie să fie astupată cumva. Cum…nu știm.

Prima cheltuială a cărei creștere zgârie retina este cea cu „Serviciile publice generale”, de la 52.924.000 lei în anul 2015 (12.028.000 euro), la 89.585.000 lei (20.360.000 euro).

În principiu, nu-i rău, dacă s-ar traduce prin servicii mai bune.

Săpăm un pic mai adânc și vedem că grosul creșterii se înregistrează la „Autoritățile executive”, adică aparatul propriu al Primăriei, de la 52.104.000 lei (11.841.000 euro), la 88.765.000 lei (20.173.000 euro). Probabil că diferența este menită a acoperi bugetul noului Serviciu Public de Asistență Socială. Nu contest utilitatea acestui Serviciu, dar înființarea sa aproape că dublează cheltuielile cu funcționarea aparatului Primăriei (12% din totalul cheltuielilor) ceea ce mi se pare mult, chiar foarte mult.

Mai departe.

Capitolul „Apărare, ordine publică și siguranță națională” înregistrează un plus de cheltuieli de la 21.444.800 lei (4.875.000 euro), la 26.581.000 lei (6.041.000 euro).

„Poliția locală” este principala beneficiară a majorărilor, de la 6.670.000 lei (1.515.909 euro), la 10.809.000 lei (2.456.000 euro).

Nu contest, este nevoie de mai mulți agenți de Poliție locală. Dar…nu de rudele lui Garcea.

Acum, atenție mare.

Scad cheltuielile cu „Protecția civilă și protecția contra incendiilor” de la 978.000 lei (223.000 euro), la 872.000 lei (198.000 euro). De parcă n-ar fi ars trei fete în incendiul de la Beirut iar numărul morților de la „Colectiv” n-ar fi ajuns la 62.

Ca să înțelegeți până la capăt ciudățenia, se majorează cheltuielile prevăzute la subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” de la 13.800.000 lei (3.136.000 euro), la 14.900.000 lei (3.386.000 euro). Ce înseamnă aceste „alte chetuieli”, nu știm.

Știm doar că în orașul care a îngropat trei tinere nevinovate arse într-un club, care n-ar fi trebuit să funcționeze, Primăria diminuează cheltuiala cu protecția contra incendiilor.

Continuăm.

Cresc cheltuielile „Social-culturale” de la 264.751.000 lei (60.170.000 euro), la 285.439.000 lei (64.872.000 euro). Primul gând, în sfârșit, respiră cultura. Cu sau fără mască de oxigen?

Ia să vedem.

Per ansamblu, cheltuielile privind „Învățământul” cresc de la 144.741.000 lei (32.895.000 euro), la 151.611.000 lei (34.457.000 euro – scad cheltuielile cu învățământul preșcolar de la 143.480.000 lei (32.609.000 euro), la 35.000.000 lei (7.954.000 euro), cresc cele cu învățământul primar la 21.311.000 lei (4.843.000 euro) și cele cu învățământul secundar de la 1.261.000 lei (286.590 euro), la 90.500.000 lei (20.568.000 euro)).

Teoretic, creșterea cheltuielilor secțiunii de „Învățământ” ar trebui să atragă după sine dispariția fondului clasei și al școlii. Bună gluma, nu?

Cheltuielile cu „Sportul” înregistrează un plus, de la 4.600.000 lei (1.045.000 euro), la 8.372.000 lei (1.902.000 euro). Aici este nevoie de o analiză amplă a bugetelor cluburilor finanțate, a trasării unor obiective concrete pentru aceste sume și, cel mai important lucru, de rapoarte periodice privind cheltuirea banilor în raport cu obiectivele propuse.

Din nou, atenție mare.

La acest capitol (cheltuieli „Social-culturale”), cea mai consistentă creștere o înregistrează subcapitolul „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” de la 27.045.000 lei (6.146.000 euro), la 31.944.000 lei (7.260.000 euro). Deci, bani pentru „Pomacost”. Nu contează că spațiile verzi sunt într-o continuă betonare, cresc cheltuielile cu întreținerea acestora.

Rămânem la faza de atenție maximă.

Cheltuielile cu „Sănătatea” se ridică la „exorbitanta” sumă de 110.000 lei (25.000 euro; de fapt, scad de la 7.388.000 lei – 1.678.000 euro) și cele cu „Serviciile culturale” la 866.000 lei (196.000 euro), față de 2.002.000 lei (455.000 euro) în anul 2015. În total, aproximativ 1% din totalul cheltuielilor. Unu la sută…

Mai departe.

Cheltuielile aferente subcapitolului „Asigurări și asistență socială” se majorează de la 66.009.000 lei (15.684.000 euro), la 84.665.000 lei (19.242.000 euro).

Cresc cheltuielile cu toate tipurile de asistență (acordată persoanelor în vârstă cu 462.000 euro, în caz de invaliditate cu 296.000 euro), cheltuielile cu creșele cu 608.000 euro, cu unitățile de asistență medico-sociale cu 1.259.000 euro, cu prevenirea excluderii sociale cu 96.000 euro (ce puțin…) și…piesa de rezistență, cu „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, a se citi pachete, de la 25.045.000 lei (5.692.045 euro), la 28.727.000 lei (6.528.000 euro). Deci, bani mai mulți pentru pachete.

Nu ne oprim.

Din păcate, unul dintre puținele capitole bugetare care ar fi justificat o creștere substanțială, înregistrează o scădere consistentă.

Cheltuielile privind „Serviciile și dezvoltarea publică, locuințe, mediu și ape” scad de la 222.979.000 lei (50.677.0000 euro), la 168.631.000 (38.325.000 euro).

Deci, e clar. Se anunță un nou an în care principalele linii de dezvoltare locală sunt consumul și „protecția socială”.

Singurul subcapitol a cărui cheltuială crește este „Iluminatul public și electrificări rurale” („rurale”?) de la 17.415.000 lei (3.958.000 euro), la 25.297.000 lei (5.749.000 euro).

Scad cheltuielile privind „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunitare” de la 87.821.000 lei (19.960.000 euro), la 80.822.000 lei (18.368.000 lei) și „Canalizarea și tratarea apelor reziduale” de la 9.596.000 lei (2.180.000 euro), la 7.742.000 lei (1.579.000 euro).

Cheltuielile aferente subcapitolului „Salubritate”, adică bani pentru „Polaris”, scad de la 78.225.000 lei în anul 2015 (17.778.000 euro), la 73.080.000 lei (16.609.000 euro) pentru anul 2016. Deci nu, nu s-a reziliat contractul, așa cum ar fi fost normal. Vom plăti în continuare o grămadă de bani firmei pe care DNA a indicat-o foarte clar ca fiind nod de corupție.

La ultima secțiune, „Acțiuni economice”, revenim la trendul de majorare a cheltuielilor de la 85.981.000 lei (19.541.000 euro), la 117.155.000 lei (26.626.000 euro).

Aici avem creșteri la „Energie termică”, adică subvenționarea gigacaloriei (deci, așa cum se poate acum, se putea și în ultimii patru ani), de la 27.050.000 lei (6.147.000 euro), la 44.600.000 lei (10.136.000 euro), „Transport în comun” (oare se înnoiește parcul auto?) de la 22.900.000 lei (5.205.000 euro), la 28.300.000 lei (6.431.000 euro) și „Străzi” de la 36.031.000 lei (8.189.000 euro), la 44.255.000 lei (10.057.000 euro). Străzi? Nu mai bine trotuarele? Nu mai bine ambele?

În fine.

Concluzia: funcționarii Primăriei, Poliția Locală, „Polaris”, „Pomacost”, cartierul „Henri Coandă”, gigacaloria și pachetele.

Aici este grosul banilor dumneavoastră.

 

 

 

 

Despre Autor:

Mihai Petre

Lasă un comentariu